K 

 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
๖๗ พรรษา      ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 
 

 

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่  27  ตุลาคม  2563

  ชื่อพันธุ์   ชั้นพันธุ์/ฤดู

ราคา (บาท/กก.)

 น้ำหนัก/กระสอบ (กก.)

ราคา (บาท/กระสอบ)

             หมายเหตุ 
 ปทุมธานี 1  จำหน่าย/แล้ง          18              25           450

   มีจำหน่าย  136,550  กก.

 

  

  

 

  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5441-1004

แผนที่/เส้นทาง การเดินทางมาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

รายชื่อตัวแทนจำหน่าย ปี 2560 - 2562 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   

รายชื่อตัวแทนจำหน่าย  ปี 2561 - 2563 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อตัวแทนจำหน่าย ปี  2562 - 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 

                          

  วิธีการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 

               การสั่งซื้อด้วยเงินสด  

1. ติดต่อสั่งซื้อโดยตรง โดยชำระเป็นเงินสด ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์

เลขที่ 280 หมู่ที่ 12  ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา  56000

(ในเวลาราชการ)
2.
ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อ หรือสั่งจองทางโทรศัพท์ โทรสาร

หรือ หนังสือ สั่งซื้อไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

 
โทรศัพท์ 0-5441-1004 โทรสาร(Fax) : 0-5441-0951

     
*
กรณีการติดต่อสั่งซื้อของ ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว

ให้จัดส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
ทางโทรสาร(Fax) 0-5441-0951 โดยส่งเอกสารดังนี้    

- สำเนาเอกสารใบสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว      

- สำเนาใบตัวแทนจำหน่ายของกรมการข้าว

- สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน

 

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบาย  สำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (COO)  จังหวัดพะเยา  โดยมีนายสวัสดิ์  กะรัตน์  เกษตรจังหวัด  พะเยาเป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตราจติดตามแปลง(สำรองพันธุ์ข้าว) พันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตรวจตัดสินแปลง (สำรองพันธุ์ข้าว) พันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ตราจติดตามแปลงสำรองพันธุ์ข้าว พันธุ์ ขาวดอกมะลิ105 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหล่าย ตำบลสบบง  อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการแปลงขยายพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย ณ กลุ่มบ้านสันต้นหวีด และกลุ่มบ้านป่าตุ้ม ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการแปลงขยายพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย ณ กลุ่มบ้านห้วยทรายคำ+ร่องไผ่ ตำบลบ้านต๋อม พื้นที่ 118 ไร่ เกษตรกร 8 ราย และชั้นพันธุ์จำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ พันธุ์ กข15 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563 ณ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิชาการ ผลงาน เด็กเกษตร "การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยพะเยา"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 ตุลาคม 2563  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าวพันธุ์ กข6 กข15 และขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกร แปลงข้าวที่ติดถนนสายถนนอุปาลีไม่ออกรวงเนื่องจากติดกับแสงไฟส่องสว่าง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ พันธุ์ กข15 ฤดูฝน ปี 2563 ณ กลุ่มบ้านห้วยยางขาม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 ตุลาคม 2563  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 ตุลาคม 2563  ติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดิกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ณ กลุ่มบ้านแม่ใส ตำบลแม่ใส และบ้านสาง ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ติดตามแปลงขยายพันธุ์สันป่าตอง 1 ของกลุ่มธนาคารฯ ปี 60 โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ณ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลงิม อ.ปง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มบ้านแม่จว้าใต้ ตำบลแม่สุก และแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข15 กลุ่มบ้านป่าสัก ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมอบรมการทำสบู่หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่น้ำนมข้าวอินทรีย์  ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 กันยายน 2563  จัดนิทรรศการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า พร้อมคณะฯ) ในการเดินทางมาเข้าร่วมเป็นประธานในงานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน  (ส.ป.ก. 4-01)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 กันยายน 2563  ดำเนินการเข้าตรวจระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ( GAP SEED ) ปี 2563 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  21 - 22 กันยายน 2563 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่างๆ ภายใต้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2563 และวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 กันยายน 2563  เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ณ ครัวหนองเล็งทราย ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 15 กันยายน 2563 ติดตามสถานการณ์แปลงฯ พันธุ์ปทุมธานี   1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563 ณ กลุ่มบ้านเวียงเหนือ ต  .เวียงชัย อ.เวียงชัย และกลุ่มตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 กันยายน 2563  ติดตามข้าวพันธุ์น้ำรูระยะตั้งท้องและร่วมประชุมแผนการปฎิบัติงานปีงบประมาณ 2564 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านหนองห้า  ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  11 กันยายน 2563 ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ที่พบข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่1 และตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์  โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ล้านไร่ ปี  2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  8 กันยายน 2563 ติดตามให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่และรับฟังข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ล้านไร่) ปี 2563 (ครั้งที่ 1 ) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  ปี  2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 - 5 กันยายน 2563 เข้าร่วม  เป็นคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดี  เด่นระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน) ปี  2564

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 กันยายน 2563 ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลงิม โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2363 ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 จัดประชุมเพื่อติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 และส่งเสริมให้มีการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนในกลุ่มนาแปลงใหญ่  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่   ปี  2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 จัดประชุมติดตามกิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  24 สิงหาคม 2563 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดการระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง  ปี  2562 (ครั้งที่ 2) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  ปี  2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 จัดประชุมติดตามกิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 จัดประชุมชี้แจงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ร่วมประชุมชี้แจงความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและรับมอบสิ่งของพระราชทาน  ณ  ศาลาเอนกประสงค์โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 สิงหาคม 2563  เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค(ภาคเหนือตอนบน) ปี 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (แปลงต่อเนื่อง) และการฝึกปฏิบัติการสาธิต และต่อขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าในข้าว  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  1 สิงหาคม 2563 ตรวจประเมินการผลิตข้าวอินทรีย์ (ล้านไร่) ครั้งที่ 1 ตรวจเอกสารระบบควบคุมภายใน (ICS) และตรวจแปลงข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (แปลงต่อเนื่อง) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2553

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ปี 2563 ณ อาคารสำนักงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  20 กรกฎาคม 2563  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2563 โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี  ณ เทศบาลทุ่งรวงทอง  อ.จุน  จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 จัดประชุมชี้แจงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 10 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วัันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 มอบปัจจัยการผลิตและร่วมต้อนรับ พลเอก สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอันเนื่องมาจาก  พระราชดำริกองทัพบก พร้อมคณะติดตามความก้าวหน้า  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ติดตามกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสันต้นผึ้ง สถานที่ตั้งเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสันต้นผึ้ง ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และติดตามข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสร้อยศรีพัฒนา  ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 ติดตามการปลูกข้าว โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมนุมบนพื้นที่สูงบ้านสะนามเหนือ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง และโครงการบ้านไปเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  2 กรกฎาคม 2563 ตรวจประเมินการผลิตข้าวอินทรีย์(ล้านไร่) ครั้งที่1 เอกสารระบบควบคุมภายใน(ICS)โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  ปี  2563 โดยมีนางสาวณปภัช  จิระนันธิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลของกลุ่มฯ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  1 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง  ปี  2562 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  ปี  2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  30 มิถุนายน 2563  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง  ปี  2562 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  ปี  2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 มิถุนายน 2563ิ จัดประชุมคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 มิถุนายน  2563 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1 โดยมี นายวรฤทธิ์ ตั๋นเต็ม เกษตรอำเภอดอกคำใต้เข้าร่วมชี้แจงโครงการพะเยาโมเดล ของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งหลวง ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา จำนวน 20 ราย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยมีนายธีรวัฒน์ ข้าวทวี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว เข้าร่วมชี้แจงบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการนาแปลงใหญ่ และผู้ประกอบการจาก บริษัท อูรมัต จำกัด เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และทำสัญญาซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์ ฤดูฝน ปี 2563 เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 50 ราย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563   จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว เกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย

อ่านเพิ่มเติม

จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว เกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  8 มิถุนายน 2563  ออกติดตามแปลงใหญ่  ปี  2561  เพื่อ  เตรียมการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับ  จังหวัด  ปี  2563  ร่วมกับคณะกรรมการจากหน่วยงาน  สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  5 มิถุนายน 2563  ติดตามและประสานงานเกษตรกรในการจัดทำแบบบันทึกคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน (ICS) ให้กับคณะกรรมการกลุ่ม และมอบใบรับรองการผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมของกลุ่ม  ปี  2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 มิถุนายน  2563  เข้าร่วมประเมินผลการวิเคราะห์ศักยภาพ และความต้องการ ในการสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ด้วยกลไกประชารัฐ จังหวัดพะเยา ครั้งที 1/2563 โดยมี นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563  เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านเหล่า ปี 2563 ,สำรวจแปลงสำรองพันธุ์ข้าวและติดตามเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์โครงการส่งเสริมและผลิตข้าวงอินทรีย์ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563  เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านเกษตร ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web Conference)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  27 - 28  พฤษภาคม 2563 ออกติดตามแปลงใหญ่  ปี  2561  เพื่อเตรียมการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด  ปี  2563  ร่วมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ติดตามให้คำแนะนำ และตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre Audit) กลุ่มเกษตรกรที่ขอรับรองระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และติดตามเอกสารระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมมอบหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ติดตามและตรวจสอบสภาพเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิอากาศ เครื่องตรวจดักจับแมลง ติดตามเอกสารระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมมอบหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสร้อยศรีพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการฯ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิตข้าวคุณภาพดีและการจัดทำแปลงสำรองพันธุ์   ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมมะลิดอกคำใต้ (บ้านสันป่าหนาดเหนือ) , กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านแม่กาหลวง และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ม.9 ต.คือเวียง (แปลงประชารัฐ CP)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 พฤษภาคม  2563 แจกพันธุ์ปลาพระราชทานฯ ให้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงประจำปี 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 พะเยา อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  จัดซื้อข้าวพันธุ์ พิษณุโลก 2 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2563 จำนวน 2 กลุ่มได้แก่เกษตรกรกลุ่มบ้านสันสลี และกลุ่มเกษตรกรบ้านป่าแฝก และตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าวพิษณุโลก2 ของกลุ่มเกษตรกรบ้านสันสลี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จัดซื้อข้าวพันธุ์ พิษณุโลก 2 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2563 จำนวน 2 กลุ่มได้แก่เกษตรกรกลุ่มบ้านสันสลี  ต.เจริญราษฏร์   4 ราย และกลุ่มเกษตรกรบ้านป่าแฝก ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 2 ราย  รวมเกษตรกรทั้งหมด 6 ราย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563  ประชุมเพื่อคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์กข15 ฤดูฝน ปี 2563 ณ.บ้านปางมดแดง ต.อ่างทอง อ.เชียงคำและบ้านห้วยยางขาม  ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และการผลิตข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29-30 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับจัดทำแปลงฯ ฤดูฝน ปี 2563 ดังนี้  ข้าวพันธุ์ กข15 ชั้นพันธุ์หลัก ณ กลุ่มบ้านป่าแฝกกลางเหนือ กลุ่มบ้านป่าแฝกกลาง และกลุ่มบ้านป่าแฝกใต้ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์หลัก ณ กลุ่มบ้านห้วยทรายคำ+ร่องไผ่ , กลุ่มบ้านสันปูเลย , กลุ่มบ้านปาง , กลุ่มบ้านสันต้นผึ้ง...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 เมษายน 2563 ร่วมตรวจสอบคุณภาพข้าวเมล็ดพันธุ์โครงการศูนย์ข้าวชุมชน เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรกลุ่มข้าวชุมชนบ้านสันต้นผึ้ง พบว่ามีเมล็ดพันธุ์ กข6 ปนในเมล็ดพันธุ์ข้าวของโครงการศูนย์ข้าวชุมชน เป็นการเข้าใจผิดของเกษตรกรพันธุ์ปนยังอยู่ในมาตรฐานของศูนย์ข้าวชุมชน จึงได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่เกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 เมษายน 2563  ออกติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ ข้าวพันธุ์พิษณุโลก2 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2563 ณ กลุ่มบ้านสันป่าคาม ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เนื่องจากวันที่ 25 เมษายน 2563 ได้เกิดพายุฝนลูกเห็บตกในระยะข้าวสุกแก่ ทำให้เมล็ดข้าวร่วงหล่นเสียหาย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 เมษายน 2563  ดำเนินการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าวพิษณุโลก 2 ชั้นพันธุ์ขยาย พื้นที่ 88 ไร่ ณ กลุ่มบ้านสันป่าคาม ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 เมษายน 2563  สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์กข15 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 เมษายน 2563  ติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ข้าว ปทุมธานี1 ชั้นพันธุ์จำหน่ายฤูดูแล้ง ปี 63 มีเกษตรกรจำนวน  23  ราย  พื้นที่  282  ไร่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 เมษายน 2563  ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จุดนิทรรศการสำนักงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา โดยมีมาตรการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8-10 เมษายน 2563 ดำเนินการตรวจสอบร้านค้าผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 เมษายน 2563 ดำเนินการสุ่มตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลักตามบัญชีจัดสรรเมล็ดพันธุ์สำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ปี 2564 (ฤดูฝน ปี 63) จำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ กข15 และพันธุ์ กข6

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 เมษายน 2563  ติดตามสถานการณ์แปลงฯ พันธุ์พิษณุโลก2 ฤดูแล้ง ปี 2563 ณ.บ้านป่าแฝก ต.ป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 เมษายน 2563  ประชุมเพื่อคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ฤดูฝน ปี 2563 บ้านแม่ใสทุ่งวัวแดง ตำบลแม่ใส และบ้านสางเหนือ ต.บ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 มีนาคม 2563  ประชุมเพื่อคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรสำหรับจัดทำแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ฤดูฝน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 มีนาคม 2563 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 มีนาคม 2563 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 มีนาคม 2563  จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว 

อ่านเพิ่มเติม

วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 จัดประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกับผู้นำนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9-13 มีนาคม 2563  เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ตรวจประเมินและพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าว และพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 มีนาคม 2563 จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  30 มกราคม 2563 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในการบันทึกข้อมูลการจัดการระบบควบคุมภายในเพื่อรองรับการตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์ ปี 2562 จากหน่วยตรวจประเมินแปลงภายนอก (Out source)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27-28 มกราคม 2563 ตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่ ) T2 และ T3  ณ กลุ่มเกษตรกรทุ่งลานกระบือไรซ์ , กลุ่มรากไท , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่ , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวธัญโอสถ4 ทรายทองวัฒนา  จ.กำแพงเพชร และกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดงซ่อม บ้านใหม่เสรีธรรม  จ.ตาก 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22-24 มกราคม 2563 เข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี  นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมเวทีชุมชน โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2563 เพื่อชี้แจงให้สมาชิกของธนาคารทราบถึงวัตถุประสงค์และหลักการในการดำเนินงานของโครงการฯ เกษตรกรจำนวน 50 ราย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 มกราคม 2563 ร่วมกันจัดการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม