K 

 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
๖๗ พรรษา      ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 
 

 

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่  22  เมษายน  2563

  ชื่อพันธุ์   ชั้นพันธุ์/ฤดู

     ราคา  (บาท/กก.) 

   น้ำหนัก/กระสอบ  (กก.)

       ราคา  (บาท/กระสอบ)

           หมายเหตุ 
 พิษณุโลก 2  ขยาย/แล้ง          17              25           425

   มีจำหน่าย  737,100 กก.

 ปทุมธานี 1  ขยาย/ฝน          19              25           475

   มีจำหน่าย  1,075  กก.

 

  

  

 

  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5441-1004

แผนที่/เส้นทาง การเดินทางมาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

รายชื่อตัวแทนจำหน่าย ปี 2560 - 2562 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   

รายชื่อตัวแทนจำหน่าย  ปี 2561 - 2563 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อตัวแทนจำหน่าย ปี  2562 - 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 

                          

  วิธีการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 

               การสั่งซื้อด้วยเงินสด  

1. ติดต่อสั่งซื้อโดยตรง โดยชำระเป็นเงินสด ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์

เลขที่ 280 หมู่ที่ 12  ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา  56000

(ในเวลาราชการ)
2.
ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อ หรือสั่งจองทางโทรศัพท์ โทรสาร

หรือ หนังสือ สั่งซื้อไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

 
โทรศัพท์ 0-5441-1004 โทรสาร(Fax) : 0-5441-0951

     
*
กรณีการติดต่อสั่งซื้อของ ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว

ให้จัดส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
ทางโทรสาร(Fax) 0-5441-0951 โดยส่งเอกสารดังนี้    

- สำเนาเอกสารใบสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว      

- สำเนาใบตัวแทนจำหน่ายของกรมการข้าว

- สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน

 

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ติดตามให้คำแนะนำ และตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre Audit) กลุ่มเกษตรกรที่ขอรับรองระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และติดตามเอกสารระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมมอบหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ติดตามและตรวจสอบสภาพเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิอากาศ เครื่องตรวจดักจับแมลง ติดตามเอกสารระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมมอบหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสร้อยศรีพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการฯ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิตข้าวคุณภาพดีและการจัดทำแปลงสำรองพันธุ์   ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมมะลิดอกคำใต้ (บ้านสันป่าหนาดเหนือ) , กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านแม่กาหลวง และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ม.9 ต.คือเวียง (แปลงประชารัฐ CP)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 พฤษภาคม  2563 แจกพันธุ์ปลาพระราชทานฯ ให้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงประจำปี 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 พะเยา อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  จัดซื้อข้าวพันธุ์ พิษณุโลก 2 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2563 จำนวน 2 กลุ่มได้แก่เกษตรกรกลุ่มบ้านสันสลี และกลุ่มเกษตรกรบ้านป่าแฝก และตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าวพิษณุโลก2 ของกลุ่มเกษตรกรบ้านสันสลี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จัดซื้อข้าวพันธุ์ พิษณุโลก 2 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2563 จำนวน 2 กลุ่มได้แก่เกษตรกรกลุ่มบ้านสันสลี  ต.เจริญราษฏร์   4 ราย และกลุ่มเกษตรกรบ้านป่าแฝก ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 2 ราย  รวมเกษตรกรทั้งหมด 6 ราย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563  ประชุมเพื่อคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์กข15 ฤดูฝน ปี 2563 ณ.บ้านปางมดแดง ต.อ่างทอง อ.เชียงคำและบ้านห้วยยางขาม  ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และการผลิตข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29-30 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับจัดทำแปลงฯ ฤดูฝน ปี 2563 ดังนี้  ข้าวพันธุ์ กข15 ชั้นพันธุ์หลัก ณ กลุ่มบ้านป่าแฝกกลางเหนือ กลุ่มบ้านป่าแฝกกลาง และกลุ่มบ้านป่าแฝกใต้ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์หลัก ณ กลุ่มบ้านห้วยทรายคำ+ร่องไผ่ , กลุ่มบ้านสันปูเลย , กลุ่มบ้านปาง , กลุ่มบ้านสันต้นผึ้ง...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 เมษายน 2563 ร่วมตรวจสอบคุณภาพข้าวเมล็ดพันธุ์โครงการศูนย์ข้าวชุมชน เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรกลุ่มข้าวชุมชนบ้านสันต้นผึ้ง พบว่ามีเมล็ดพันธุ์ กข6 ปนในเมล็ดพันธุ์ข้าวของโครงการศูนย์ข้าวชุมชน เป็นการเข้าใจผิดของเกษตรกรพันธุ์ปนยังอยู่ในมาตรฐานของศูนย์ข้าวชุมชน จึงได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่เกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 เมษายน 2563  ออกติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ ข้าวพันธุ์พิษณุโลก2 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2563 ณ กลุ่มบ้านสันป่าคาม ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เนื่องจากวันที่ 25 เมษายน 2563 ได้เกิดพายุฝนลูกเห็บตกในระยะข้าวสุกแก่ ทำให้เมล็ดข้าวร่วงหล่นเสียหาย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 เมษายน 2563  ดำเนินการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าวพิษณุโลก 2 ชั้นพันธุ์ขยาย พื้นที่ 88 ไร่ ณ กลุ่มบ้านสันป่าคาม ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 เมษายน 2563  สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์กข15 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 เมษายน 2563  ติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ข้าว ปทุมธานี1 ชั้นพันธุ์จำหน่ายฤูดูแล้ง ปี 63 มีเกษตรกรจำนวน  23  ราย  พื้นที่  282  ไร่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 เมษายน 2563  ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จุดนิทรรศการสำนักงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา โดยมีมาตรการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8-10 เมษายน 2563 ดำเนินการตรวจสอบร้านค้าผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 เมษายน 2563 ดำเนินการสุ่มตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลักตามบัญชีจัดสรรเมล็ดพันธุ์สำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ปี 2564 (ฤดูฝน ปี 63) จำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ กข15 และพันธุ์ กข6

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 เมษายน 2563  ติดตามสถานการณ์แปลงฯ พันธุ์พิษณุโลก2 ฤดูแล้ง ปี 2563 ณ.บ้านป่าแฝก ต.ป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 เมษายน 2563  ประชุมเพื่อคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ฤดูฝน ปี 2563 บ้านแม่ใสทุ่งวัวแดง ตำบลแม่ใส และบ้านสางเหนือ ต.บ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 มีนาคม 2563  ประชุมเพื่อคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรสำหรับจัดทำแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ฤดูฝน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 มีนาคม 2563 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 มีนาคม 2563 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 มีนาคม 2563  จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว 

อ่านเพิ่มเติม

วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 จัดประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกับผู้นำนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9-13 มีนาคม 2563  เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ตรวจประเมินและพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าว และพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 มีนาคม 2563 จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  30 มกราคม 2563 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในการบันทึกข้อมูลการจัดการระบบควบคุมภายในเพื่อรองรับการตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์ ปี 2562 จากหน่วยตรวจประเมินแปลงภายนอก (Out source)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27-28 มกราคม 2563 ตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่ ) T2 และ T3  ณ กลุ่มเกษตรกรทุ่งลานกระบือไรซ์ , กลุ่มรากไท , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่ , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวธัญโอสถ4 ทรายทองวัฒนา  จ.กำแพงเพชร และกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดงซ่อม บ้านใหม่เสรีธรรม  จ.ตาก 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22-24 มกราคม 2563 เข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี  นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมเวทีชุมชน โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2563 เพื่อชี้แจงให้สมาชิกของธนาคารทราบถึงวัตถุประสงค์และหลักการในการดำเนินงานของโครงการฯ เกษตรกรจำนวน 50 ราย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 มกราคม 2563 ร่วมกันจัดการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 มกราคม 2563 ติดตามตรวจประเมิน GAP Seed เพื่อรับรองการตรวจประเมินของหน่วยงานภายนอก (Outsource) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าว (GAP Seed)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 มกราคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 (การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 มกราคม 2563 การ เข้าร่วมต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับกรม สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2563 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลงานของ นางมนัสนันท์ ปาสาวัน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 มกราคม 2563 ออกติดตามและตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์รายเดี่ยว (นอกล้านไร่) และติดตามประสานงานกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านป่าแฝกดอย ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 มกราคม 2563 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 61 จำนวน 19 ตัวอย่าง ผ่านการทดสอบ 9 ตัวอย่าง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 ธันวาคม 2562  ติดตามประสานงานกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านป่าแฝกดอย ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศในวันที่  9  มกราคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และบูรณาการตรวจเยี่ยมนิเทศงานองค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 สุ่มตัวอย่างข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 62 จำนวน 2 ตัวอย่าง ปริมาณ 44 กระสอบ ณ บ้านทุ่งต้นศรี ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ และบ้านท่ากลอง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ติดตามประสานงานและจับพิกัด ที่ตั้งกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการ 5 ธันวาคม วันดินโลก Stop Soil Erosion Save Our Future ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด:Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข15 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  3 ธันวาคม 2562 ติดตามและตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์รายเดี่ยว (นอกล้านไร่) ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข15 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2562 เกษตรกรจำนวน 7 ราย พื้นที่ 66 ไร่ จำนวน 495 กระสอบ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมเปิดงานและจัดนิทรรศการงานมหกรรมข้าวหอมมะลิพะเยาเชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  เข้าร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการ “งานวันเก็บ  เกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก” ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจันทร์  กระจ่างพืชผล 2009 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมี   ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวง เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ร่วมร่วมกับเกษตรอำเภอดอกคำใต้ ตัดพันธุ์ปนและวัชพืช ในแปลงนาเกษตรที่จะร่วมจำหน่ายผลผลิตข้าวให้กับบริษัทซี.พี.จำกัด ในงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลกกับเกษตรอำเภอดอกคำใต้ ตัดพันธุ์ปนและวัชพืช ในแปลงนาเกษตรที่จะร่วมจำหน่ายผลผลิตข้าวให้กับบริษัทซี.พี.จำกัด ในงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม  เกษตรกรตำบลบ้านเหล่าในโครงการ"การปรับเปลี่ยนวิถึ  การผลิตการเกษตรเคมีสู่การดกษตรปลอดภัยอันจะนำไปสู่  วิถีชีวิตของชุมชนต้นน้ำอิงของครัวเรือนเกษตรกรต้นน้ำอิง ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ติดตามพื้นที่คาดการณ์ทำแปลงและผลิตเมล็ดพันธุ์สำรองฯส่งโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 ตุลาคม 2562  ร่วมตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นทางการแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข15 ฤดูฝน ปี 2562 ณ กลุ่มบ้านค้างหงส์, กลุ่มบ้านใหม่กาญจนา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ต.พระธาตุขิงแกง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ตรวจติดตาม เก็บเอกสารและชี้แจงรายละเอียดการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สำรวจพื้นที่คาดการณ์ทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์สำรองฯ ส่งโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกรมการข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการจัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรที่เข้าร่วมโครงการงานวิจัยท้องถิ่น "การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางเกษตรเคมีสู่เกษตรปลอดภัยอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูวิถีชีวิตของครัวเรือนเกษตรชุมชนต้นน้ำอิง"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 ติดตามข้าวระยะตั้งท้องและระยะออกรวง โครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง,อำเภอเชียงคำ,อำเภอปง จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ติดตามสถานการณ์แปลงฯ และเตรียมเอกสารในการจัดซื้อข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 กันยายน 2562 ออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่12) ประจำเดือนกันยายน 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 กันยายน 2562 ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีตัวแทนแจ้งว่าพบพันธุ์ปนในแปลงข้าวขาวดอกมะลิ 105

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 กันยายน  2562 ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 กันยายน 2562 เข้าร่วมสัมมนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ "ความต้องการของตลาดข้าวหอมมะลิภายในประเทศและต่างประเทศ" โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรม บริหารจัดการส่งออกข้าวหอมมะลิพะเยาที่ได้มาตรฐาน GAP

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11-13 ก.ย. 2562 เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 กันยายน 2562 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP SEED) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี  2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 กันยายน 2562 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว  (GAP SEED) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  ปี  2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 กันยายน 2562 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าว (GAP Seed) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์พิษณุโลก 2 และ กข15 ฤดูฝน ปี 2562 กลุ่มบ้านป่าแฝก

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 สิงหาคม 2562  ติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำการจัดทำคู่มือระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ics) กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561  และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่เกษตรกรเรื่องการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ในข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ติดตามและขอข้อมูลเกษตรกร ในพื้นที่ ณ เกษตรอำเภอแม่ใจ  เกษตรอำเภอภูกามยาว และส่งมอบปุ๋ยให้โรงเรียนเพื่อใช่ในแปลงนาสาธิตของโรงเรียน กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่11) ประจำเดือนสิงหาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เป็นประธานการจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ร่วมจัดกิจกรรมการจัดงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร เพื่อขยายผลกิจกรรมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  กิจกรรมเบิกแทนกรมการข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  16  สิงหาคม  2562 ออกตรวจติดตามร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์พิษณุโลก 2 ฤดูแล้ง ปี 2562 และตรวจติดตามร้านค้าผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้โครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เข้าตรวจสต็อกเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิต ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สอนนักเรียนโรงเรียนบ้านปิน เรื่องการแปลรูปข้าว การทำปุ๋ยหมักพร้อมมอบอุปกรณ์การทำปุ๋ยหมัก และกิจกรรมปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมประชุมกับคณะทำงาน ขับเคลื่อนการอนุรักษ์นกยุงไทยจังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 สิงหาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1  สิงหาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการ งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  โดย มีนายวุฒิชัย เสาโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านใหม่ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราขการที่ดี และพลังของแผ่นดิน  ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์พะเยา พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย ข้าราชการและลูกจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  31  กรกฎาคม  2562 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ  6  เดือน  (ตั้งแต่  ตุลาคม  2561-มีนาคม  2562)  โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  ปี  2562  ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ติดตามการดำเนินงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปี  2562

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพะเยา  ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (GAP seed) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา จัดอบรม“หลักสูตรเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้นและการจัดทำระบบควบคุมภายในภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพะเยา จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่  1 (แปลงใหม่)  ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาเข้าร่วมจัดเวทีชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ แปลงใหญ่ข้าว ม.5 ต.ห้วยลาน  อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ติดตามการดำเนินงานและมอบปัจจัยการผลิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านหนองห้า อำเภอเชียงคำ และโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงบ้านสะนามเหนือ อำเภอปง จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม