K 

 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
๖๗ พรรษา      ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 
 

 

18 7 62 

 

 

องค์ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าว

1. กข49

2.สันป่าตอง 1

3. กข6

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5441-1004

รายชื่อตัวแทนจำหน่าย ปี 2558 - 2560 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร                              

  วิธีการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 

               การสั่งซื้อด้วยเงินสด  

1. ติดต่อสั่งซื้อโดยตรง โดยชำระเป็นเงินสด ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์

เลขที่ 280 หมู่ที่ 12  ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา  56000

(ในเวลาราชการ)
2.
ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อ หรือสั่งจองทางโทรศัพท์ โทรสาร

หรือ หนังสือ สั่งซื้อไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

 
โทรศัพท์ 0-5441-1004 โทรสาร(Fax) : 0-5441-0951

     
*
กรณีการติดต่อสั่งซื้อของ ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว

ให้จัดส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
ทางโทรสาร(Fax) 0-5441-0951 โดยส่งเอกสารดังนี้    

- สำเนาเอกสารใบสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว      

- สำเนาใบตัวแทนจำหน่ายของกรมการข้าว

- สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้โครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เข้าตรวจสต็อกเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิต ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สอนนักเรียนโรงเรียนบ้านปิน เรื่องการแปลรูปข้าว การทำปุ๋ยหมักพร้อมมอบอุปกรณ์การทำปุ๋ยหมัก และกิจกรรมปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมประชุมกับคณะทำงาน ขับเคลื่อนการอนุรักษ์นกยุงไทยจังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 สิงหาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1  สิงหาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการ งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  โดย มีนายวุฒิชัย เสาโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านใหม่ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราขการที่ดี และพลังของแผ่นดิน  ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์พะเยา พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย ข้าราชการและลูกจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  31  กรกฎาคม  2562 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ  6  เดือน  (ตั้งแต่  ตุลาคม  2561-มีนาคม  2562)  โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  ปี  2562  ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ติดตามการดำเนินงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปี  2562

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพะเยา  ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (GAP seed) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา จัดอบรม“หลักสูตรเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้นและการจัดทำระบบควบคุมภายในภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพะเยา จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่  1 (แปลงใหม่)  ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาเข้าร่วมจัดเวทีชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ แปลงใหญ่ข้าว ม.5 ต.ห้วยลาน  อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ติดตามการดำเนินงานและมอบปัจจัยการผลิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านหนองห้า อำเภอเชียงคำ และโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงบ้านสะนามเหนือ อำเภอปง จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ติดตามการดำเนินโครงการและดูพื้นที่การดำเนินโครงการ  ในกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  ณ สถานที่ทำแปลงนาข้าว โรงเรียนบ้านปิน ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  จัดส่งปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ข้าว กข15) ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในโครงการ ระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์สู่ผู้บริโภค หมู่ 4 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ พิษณุโลก 2 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2562 ณ กลุ่มบ้านเวียงชัย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดพะเยา ณ ตลาดนัดชายแดนบ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

       วันที่ 11 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  ตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ และนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่ตรวจติดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ พันธุ์ พิษณุโลก2 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 เมษายน 2562  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้  ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 8 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  ร่วมพิธีทำทำน้ำอภิเษก ณ วิหารวัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาร่วมจัดนิทรรศการ งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  โดย มีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน  นายอำเภอปง เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 มกราคม 2562  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ติดตามการดำเนินงานโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ 2562 ณ อ.แม่ใจ จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ได้ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมกลุ่มเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ตั้งจุดบริการประชาชน โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  21 ธันวาคม 2561 เป็นตัวแทนเข้าร่วมในการจัดงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา  ณ  บ้านควร ต.งิม  อ.ปง  จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 ธันวาคม 2561  ร่วมจัดนิทรรศการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา   

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข กข49 และ พิษณุโลก2  ในเขตพื้นที่ ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย  

อ่านเพิ่มเติม

วันที่11-14 ธันวาคม 2561  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และคณะฯ เข้าร่วมสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีการตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ในโครงการย่อยที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  ติดตามผลกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์จากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  10  ธันวาคม 2561  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  ติดตามและสังเกตุการณ์การตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์(T2 ) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์1ล้านไร่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  7  ธันวาคม  2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 ธันวาคม 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมเปิดงานวันดินโลก WORLD SOIL DAY 2018

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ติดตามการประเมินผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน) ประจำปี 2562 ประเภทเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561 

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา: วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวิชัย ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวนันทิดา ซื่อสัตย์ และนางสาวรุ่งทิวา อูปแก้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์(รายเดี่ยวนอกล้านไร่)ของเกษตรกรผู้ขอรับการรับรองในปี 2561 พื้นที่ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา จำนวน 15 ราย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางจิราภรณ์ อุ่นเป็ง พนักงานห้องปฏิบัติการ นายสุนทรเทพ เทพจันที และ นางสาวรุ่งทิวา อูปแก้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าวขาวดอกมะลิ105 ฤดูฝน ปี 2561 ของบ้านท่ากลอง ต.บ้านใหม่ และบ้านห้วยทรายคำ+ร่องไผ่ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พ.ย.2561เวลา 13.30 น.นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา นางนวลเนตร โตสุวรรณ์ นักจัดการชำนาญการ นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ น.ส.ชนิดาภา คมสนิท เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ หารือ พนักงานขับรถยนต์ ได้ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดบริเวณวัดราษฎร์ศรัทราธรรม ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นางสาวนุษรินทร์ธร พิสประดิษฐ พนักงานทุนหมุนเวียน(นักเกษตร) นางดนุชา ศรีวงศ์ นายพิจิตร ขันคำ และนายศิริพรรณ์ หมอยาดีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2561ณ กลุ่มบ้านโพธิ์ทอง ต.จุน อ.จุน จังหวัดพะเยา จำนวน 25 ราย 200...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นางสาวปภสร อินต๊ะไชย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวชนิดาภา คมสนิท เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดพะอารามหลวงวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายชาติ พานเหล็กนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวศิรินทรา ข้าวทวี และนางสาวสิริรักษ์ ทิพละเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม ของกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ข้าว สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด โดยมีการเปิดการซื้อขายข้าว กข15 ราคา ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561...

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา: วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวิชัย ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวนันทิดา ซื่อสัตย์ และนางสาวรุ่งทิวา อูปแก้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์(รายเดี่ยวนอกล้านไร่)ของเกษตรกรผู้ขอรับการรับรองในปี 2561 พื้นที่ต.แม่อิง ต.ดงเจน ต.ห้วยแก้ว อ.ภูามยาว และบริษัทวรรณวัชร ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา จำนวน 12 ราย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมด้วยนางดนุชา ศรีวงศ์ และนางสาวสิริรักษ์ ทิพละ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ผ่านระบบ GIN Conference ณ ห้องประชุมทุ่งทิพย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวิชัย ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวนุษรินทร์ธร พิสประดิษฐ พนักงานทุนหมุนเวียน(นักเกษตร) นางดนุชา ศรีวงศ์ นายศิริพรรณ์ หมอยาดี และนายพิจิตร ขันคำ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 ตุลาคม 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นางสาวมนัสกานต์ ทะสุใจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมสร้างความตระหนักรู้ แก่บุคลากรภาคเกษตรในการดำเนินงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม

  ศมข.พะเยา: วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นางสาวศิรินทรา ข้าวทวี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงที่ขอรับรองระบบการผลิตข้าว GAP ปี 2561 ณ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ และต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา จำนวนเกษตรกร 2 ราย 6 แปลง พื้นที่ 112 ไร่

อ่านเพิ่มเติม

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา วันที่ 29 ตุลาคม 2561นำโดย นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว และนายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมต้อนรับการตรวจราชการจังหวัดพะเยาของนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ณ เทศบาลเมืองพะเยาศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขตที่ 1 จังหวัดพะเยา โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจำนวน 500 ราย เข้าร่วมในการต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 ตุลาคม 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เข้าร่วมประชุม หารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำและโครงการ พัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน และร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตร ของ รมช.กทกษ.นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ณ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาและ โท้งประชาสามัคคี ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว โดยมี ผอ.นนทิชา วรรณสว่าง ผอ.สบก.กรมการข้าว ร่วมประชุมและติดตามฯ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  มอบหมายให้ นายพิจิตร  ขันคำ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ และ นายสุทัศน์  เมืองซื่อ  พนักงานขับรถยนต์  เก็บเกี่ยวข้าวแปลงเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามโครงการพระราชดำริ  บ้านหนองห้า  ตำบลร่มเย็น  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา: วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวิชัย ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวรุ่งทิวา อูปแก้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ประชุมเกษตรกรผู้ขอรับการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP ปี 2561 และเกษตรกรผู้ขอรับการรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ พร้อมทั้งตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์รายเดี่ยว(นอกล้านไร่) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวรจนา ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายพิจิตร ขันคำและ นางดนุชา ศรีวงศ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ปฏิบัติงานดังนี้1.จัดนิทรรศการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา: วันที่ 25 ตุลาคม 2561  นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวศิรินทรา แสงงาม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ตรวจแปลงที่ขอรับรองระบบการผลิตข้าว GAP ปี 2561 ณ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา จำนวนเกษตรกร 2 ราย 5 แปลง พื้นที่ 11ไร่

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา: วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยามอบหมายให้ นางจิราภรณ์ อุ่นเป็ง พนักงานห้องปฏิบัติการ และนางสาวรุ่งทิวา อูปแก้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวขั้นตอนก่อนจัดซื้อ พันธุ์พิษณุโลก2 ฤดูฝน ปี 2561 กลุ่มบ้านสันขะเจ๊าะ อ.เมือง จังหวัดพะเยา เกษตรกร 4 ราย จำนวน 6 ตัวอย่าง พื้นที่ 129...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายวิชัย ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชลีรัตน์  ชาวนาเป้า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ได้ติดตามความพร้อมของเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และระบบการผลิตข้าว GAPฯ จากหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 1 ณ กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมด้วย นางสาวกุสุมา กิตติสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายอนุชา ใจยะสุข นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 ตุลาคม 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาเป็นประธานการประชุม ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมรวงทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา : วันที่ 21 ตุลาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายสถิตย์ ศรีทอน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 ตุลาคม 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาเกษตรชำนาญการ นางสาวเยาวลักษณ์ เนตรสิงห์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางจิราภรณ์ อุ่นเป็งพนักงานห้องปฏิบัติการนางสาวรุ่งทิวา อุปแก้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการและนายกฤตเมธ ยังมั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ร่วมตรวจแปลงอย่างเป็นทางการ จำนวน 2 ราย พื้นที่ 29 ไร่ และสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 7 ราย 17 ตัวอย่างณ...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 -18 ตุลาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายพิจิตร ขันคำ นายจักรกริช ตรีบวรกุศล และนางดนุชา ศรีวงศ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯปฏิบัติงานดังนี้1.ติดต่อประสานงานกลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชน เรื่องเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์(GAP Seed) 2.ติดตามตรวจสอบครุภัณฑ์ ในโครงการ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน 3.ประสานงานเรื่องจัดหาสถานที่ในการเตรียมจัดงาน วันรณรงค์ฯ ในโครงการ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน 4.ติดตามแปลงข้าวศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โรงเรียนบ้านปิน ณ อ.ดอกคำใต้ อ.หนองหล่ม...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 ตุลาคม 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายสงวน กันตะบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการและนางสาวนุษรินทร์ธร พิสประดิษฐ พนักงานทุนหมุนเวียน(นักเกษตร) ประชุมชี้แจงและ ติดตามสถานการณ์แปลงเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจแปลงอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี2561ณ กลุ่มท่ากลอง ต.บ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรหมั่นสำรวจตรวจตัดพันธุ์ปน / หญ้า/ ข้าววัชพืชในแปลงฯ อย่างสม่ำเสมอ

อ่านเพิ่มเติม

      วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายพิจิตร ขันคำและนายจักรกริช ตรีบวรกุศล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา  อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 ตุลาคม 2561  นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมด้วยนายวิชัย ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นายจักรกริช  ตรีบวรกุศล และน.ส.ชลีรัตน์  ชาวนาเป้า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา และ เวลา 08.30 น. ณ ศาลา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 ตุลาคม 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เข้าร่วมประชุมการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับซื้อและการแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือก ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยาโดยมีท่านพาณิชย์จังหวัดเป็นประธานและนางสาวเยาวลักษณ์ เนตรสิงห์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาจังหวัดพะเยาด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาเป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 ตุลาคม 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นางปวริศา ธนันชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวชนิดาภาคมสนิท เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตรวจครุภัณฑ์ประจำปี 2561 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาข้าวก่ำ (ข้าวลืมผัว) ต.บ้านตำ๊ , กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว , กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสันกว้าน ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยาบ้านป่าแฝก อ.แม่ใจ, และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนบ้านสร้อยศรี อ...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 ตุลาคม 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายสงวน กันตะบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการและนางสาวนุษรินทร์ธร พิสประดิษฐ พนักงานทุนหมุนเวียน(นักเกษตร) ประชุมชี้แจงและ ติดตามสถานการณ์แปลงเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจแปลงอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี2561ณ กลุ่มสันป่าม่วงและสันปูเลย ต.สันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรหมั่นสำรวจตรวจตัดพันธุ์ปน / หญ้า/ ข้าววัชพืชในแปลงฯ อย่างสม่ำเสมอ

อ่านเพิ่มเติม

 ศมข.พะเยา : วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวิชัย ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนันทิดา ซื่อสัตย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงรุกให้กับตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมทั้งตรวจติดตามร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ในเขตพื้นที่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา และ อ.พาน จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา : วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวิชัย ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ โดยมี บริษัท อูรมัต จำกัด จ.เชียงราย หน่วยงานภาครัฐฯ ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร อ.เมือง , อ.แม่ใจ จ.พะเยา จำนวน 50 ราย...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมด้วย ร่วมกับบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด เกษตรอำเภอดอกคำใต้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา และกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ประชุมเรื่องแผนการรับซื้อข้าวของเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ นาแปลงใหญ่ประชารัฐ ปี 61/62 

อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่  28  กันยายน  2561  นายวิชัย  ชาวน่าน  นวก.ชำนาญการ พร้อมด้วย  นส.มนัสกานต์   ทะสุใจ  นวก.ปก. เป็นตัวแทน.ศมข.พะเยา   เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตกับผู้เกษียณอายุราชการ  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพะะเยา  มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  200  ราย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 กันยายน 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นางสาวนุษรินทร์ธร พิสประดิษฐพนักงานทุนหมุนเวียน(นักเกษตร) ออกติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2561 กลุ่มบ้านแม่จว้าเหนือ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา พื้นที่ปลูก 33 ไร่ เกษตรกร 8 รายพบว่า สภาพแปลงฯ ต้นข้าวอยู่ในระยะแตกกอ-เริ่มตั้งท้อง มีความสมบูรณ์ดี ไม่พบโรคระบาด พบการทำลายของปั่วเล็กน้อย...

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา วันที่ 26 กันยายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพะเยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏบัติงาน นายพิจิตร  ขันคำ และนางสาวสิริรักษ์ ทิพละ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวและเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว ในพื้นที่ อ.จุน อ.แม่ใจ และ อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา: วันที่ 24 - 25 กันยายน 2561  นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นางสาวศิรินทรา แสงงาม และนายจักรกริช ตรีบวรกุศล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ร่วมอบรมสำหรับผู้ใช้งานระบบ (User) โครงการจ้างพัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักบริหารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่​25 ก.ย.2561 นายเชิงชาย​โตสุวรรณ์​ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา​ มอบหมายให้นายชาติ​ พานเหล็ก​นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​ น.ส.มนัสการ​ ทะสุใจ​ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ​ และนางจิราภรณ์​ อุ่นเป็ง​ พนักงานห้องปฏิบัติการ​  สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว​พล.2 ฤดูฝน​ ปี61 ก่อนจัดซื้อคืน​  ของกลุ่มเกษตร​ต.ป่าแฝก​ อ.แม่ใจ​ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 กันยายน 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นางสาวเยาวลักษณ์ เนตรสิงห์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการร่วมประชุมและลงพื้นที่การควบคุมตรวจสอบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "ข้าวก่ำล้านนา" ของคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพ คณะทำงานตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า "ข้าวก่ำล้านน้า" ระดับพื้นที่และระดับจังหวัด ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวสร้างสุข บ้านต๊ำพระแล ตำบลต๊ำพระแล อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาและวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา วันที่ 23 กันยายน 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวรุ่งทิวา อูปแก้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ได้ติดตามตรวจสอบกรณีพบข้าวพันธุ์ปนของเกษตรในเขตพื้นที่อ.แม่ใจ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  23  กย.61   นายเชิงชาย  โตสุวรรณ์   ผอ.ศมข.พะเยา  มอบหมายให้  นายวิชัย   ชาวน่าน  นวก.ชก. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มเกษตรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอืนทรีย์  ปี 2561  ในเรื่องการตรวจประเมินแปลง  (T2 )  และให้คำแนะนำแก่กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอืนทีย์ ปี 2562  ณ  บ้านแม่จว้าใต้  ต.แม่สุก   อ.แม่ใจ จพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้นางสาวชนิดาภา คมสนิท เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดย นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 นายชาติ พานเหล็ก นวก.ชำนาญการ ประธานคณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และนายวิชัย ชาวน่าน นวก.ชำนาญการ คณะกรรมการ ได้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกษตรกร ต.พญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงรายซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 ไปปลูกพบพันธุ์อื่นปนสรุปผล1.เกษตรกรปลูกโดยวิธีหว่าน2.พันธุ์ปนที่พบส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายพันธุ์ สปต.1 กระจายทั่วแปลงสลับกับเป็นกลุ่ม 3.พบข้าวเรื้ออยู่บนคันนาค่อนข้างเยอะ ซื่งลักษณะของใบเป็นข้าวไม่ไวแสง ข้อแนะนำเกษตรกร -ไม่ต้องตัดพันธุ์ปน เพราะข้าวที่ปนอายุสั้นจะหลุดร่วงก่อน กข15 แต่ฤดูต่อไปต้องเตรียมดินให้ดีเพื่อกำจัดข้าวเรื้อ และเกษตรกรเข้าใจ

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา วันที่ 20 กันยายน 2561 นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ในนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ โดยมีกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ผู้ประกอบการโรงสีข้าว ตัวแทนบริษัทข้าว ซี.พี. จำกัด ตัวแทนบริษัทอูรมัต จำกัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 รายโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรผู้ผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ได้พบปะและตกลงการจำหน่ายผลผลิตขา้ว GAP และอินทรีย์ ฤดูฝน...

อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้นายมนตรี ขัติธิ พนักงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และ นายนริน อดทนพนักงานช่วยปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เข้าร่วมงาน PEA THE ELECTRIC UTILTY OF FUTURE ก้าวสู่ไฟฟ้าแห่งอนาคต ณ.โรงแรมเกทเวย์พะยาจังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานมีผู้ร่วมงาน 100 คน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 กันยายน 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นางสาวเยาวลักษณ์ เนตรสิงห์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและนางสาวอาริษา มาแก้ว ผู้ช่วยนักวิจัยติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 ได้แก่พันธุ์ กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย กลุ่มบ้านผาลาด และกลุ่มบ้านดอนไชย ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พื้นที่ปลูก 92 ไร่ จำนวน 7 ราย และ 118...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่19กันยายน2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลด้านพืช ปีเพาะปลูก 2560/2561 ณ ห้องประชุมของสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา และติดตามการดำเนินงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง พร้อมด้วยนายพิจิตร ขันคำ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ณ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา วันที่ 19 กันยายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวมนัสกานต์ ทะสุใจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางจิราภรณ์ อุ่นเป็ง พนักงานห้องปฏิบัติการ นางสาวศิรินทรา แสงงาม นางสาวรุ่งทิวา อูปแก้ว และนายศิริพรรณ์ หมอยาดี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่สุ่มตัวอย่างข้าวก่อนจัดซื้อ ข้าวพิษณุโลก 2 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมประจำเดือนข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ครั้งที่ 6/2561 ณ  ห้องประชุมรวงทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

อ่านเพิ่มเติม