thawaiArlai507

 

 

   ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าว      
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 2559

 

เมล็ดพันธุ์ มีจำหน่าย(กิโลกรัม) ราคากิโลกรัมละ(บาท)    ราคา/กระสอบ       (บรรจุ25กก./กระสอบ)       หมายเหตุ
ขาวดอกมะลิ105 ไม่มีจำหน่าย ข้าวเจ้าหอมมะลิ
ชั้นขยาย 24 600
ชั้นจำหน่าย 23 575
กข15 ไม่มีจำหน่าย ข้าวเจ้าหอมมะลิ
ชั้นขยาย 24 600
ชั้นจำหน่าย 23 575
พิษณุโลก 2 ไม่มีจำหน่าย ข้าวเจ้า
ชั้นขยาย 16 400
ชั้นจำหน่าย 15 375 
กข6 ไม่มีจำหน่าย ข้าวเหนียว
ชั้นขยาย 22 550
ชั้นจำหน่าย 21 525 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5441-1004

                                วิธีการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว การสั่งซื้อด้วยเงินสด

               1. ติดต่อสั่งซื้อโดยตรง โดยชำระเป็นเงินสด ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา            เลขที่ 280 หมู่ที่ 12  ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา  56000 (ในเวลาราชการ)
               2. ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อ หรือสั่งจองทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือ หนังสือ สั่งซื้อไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา
โทรศัพท์ 0-5441-1004 โทรสาร(Fax) : 0-5441-0951     
          *กรณีการติดต่อสั่งซื้อของ ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว ให้จัดส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
            ทางโทรสาร(Fax) 0-5441-0951 โดยส่งเอกสาร    ดังนี้     
                 - สำเนาเอกสารใบสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว     
                 - สำเนาใบตัวแทนจำหน่ายของกรมการข้าว     
                 - สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา จัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม

   วันที่ 23 ตุลาคม 2559 นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ข้าราชการและลูกจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมใจพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ ปี 2559”

อ่านเพิ่มเติม